30 września, 2023

Dsoi.pl

Biznes informacje

Czy warto zastrzec nazwę, logo i znak towarowy?

2 min read

To, czy znak towarowy jest zarejestrowany, czy nie, nie ma nic wspólnego z tym, jak konsumenci postrzegają markę.

Jest to kwestia tego, jak bardzo firma jest zainteresowana ochroną jednego ze swoich kluczowych aktywów. Chociaż możliwe jest podjęcie działań przeciwko osobom naruszającym prawa bez rejestracji znaku towarowego, posiadanie rejestracji ułatwia podjęcie takich działań. Rejestracja zapewnia pewne korzyści proceduralne w sądzie, daje prawa ogólnokrajowe i jest często potrzebna do egzekwowania praw na platformach internetowych. Liczy się oczywiście to, kto jako pierwszy zarejestrował nazwę czy logo w Urzędzie Patentowym.

Czy warto zastrzec nazwę, logo i znak towarowy?

Co można zyskać posiadając zarejestrowaną nazwę marki?

W miarę jak firma rozwija się i zdobywa pozycję w branży, wartość zarejestrowanych znaków towarowych tylko rośnie. Ta niematerialna wartość związana z marką, którą zbudowałeś, może ułatwić przyszłe przejęcie przez większą firmę, pomóc w rozwoju lub sprzedaży firmy. Zarejestrowanie znaku towarowego może również pomóc w wykroczeniu poza podstawową działalność i utorować drogę do przechodzenia z jednej branży do drugiej.

Zatwierdzenie znaku towarowego w nowej kategorii może ułatwić firmie wejście na nowy rynek, na którym rozpoznawalność marki jest pomocna w pozyskiwaniu klientów. Rejestracja znaku towarowego uniemożliwi innym osobom trzecim używanie podobnego znaku do konkurowania z marką w tych kategoriach, w których marka uzyskała ochronę znaku towarowego. Pierwszym krokiem w kierunku uzyskania prawa do znaku towarowego jest przeprowadzenie wyszukiwania zezwoleń na znak towarowy w celu zidentyfikowania konkurencyjnych zastosowań, które mogą stanowić wyzwanie dla twojego użycia. Niezastosowanie się do tego może być kosztowne w przyszłości, jak również skutkować odmową rejestracji.

Na stronie https://di.com.pl/dlaczego-pewnych-nazw-nie-da-sie-zastrzec-w-urzedzie-patentowym-67530 znajdziesz artykuł na temat tego, dlaczego pewnych nazw nie da się zastrzec w Urzędzie Patentowym. Nie można zarejestrować w Urzędzie Patentowym nazw podobnych, potocznych, ogólnych i dokładnie opisujących towary. Nazewnictwo musi być również oryginalne, odróżniać produkty twojej marki od towarów oferowanych przez konkurencję. Jeśli nieprawidłowo wybierzemy nazwę lub logo, Urząd Patentowy może odmówić rejestracji takich znaków towarowych.