14 lipca, 2024

Dsoi.pl

Biznes informacje

Specjalistyczny środki ochrony kukurydzy przed chwastami

2 min read

W rolnictwie środki ochrony roślin można stosować się na dużych obszarach i w stosunkowo dużych ilościach w celu ochrony roślin przed szkodliwymi insektami, chwastami, grzybami, bakteriami lub wirusami.

Środki ochrony roślin działają w sposób selektywny, nie uszkadzając naszych upraw. Mogą być one rozpylane za pomocą oprysków, które podłączone są do ciągnika, lub też na większych obszarach mogą być roznoszone przez samoloty, wówczas jednego dnia można wykonać oprysk na setkach hektarach dziennie. Trzeba się stosować do pewnych zasad, w czasie wykonywania oprysku należy brać pod uwagę siłę i kierunek wiatru. Środki ochrony roślin mogą nie działać na kukurydze, jednak mogą zagrozić niektórym innym naszym uprawom. Dlatego koniecznie trzeba brać pod uwagę wiatr.

W zależności od fazy rozwoju, można stosować na pola jeszcze przed kiełkowaniem hamując skutecznie rozrost roślin niepożądanych. Dzięki temu kukurydza może wschodzić w sprzyjających warunkach, bowiem inne rośliny nie blokują dostępu do światła słonecznego.

Inną zaletą wyeliminowania chwastów we wczesnym stadium rozwoju jest dostęp do większej ilości wody i składników mineralnych zawartych w glebie. W przypadku, kiedy chwasty rozwijały by się razem z kukurydzą mogły by pobierać z gleby składniki mineralne i wodę, ograniczając rozrost młodych pędów kukurydzy. W przypadku, kiedy planujemy opryski, musimy zwrócić uwagę na prognozę pogody, ponieważ niewskazane jest wykonywanie oprysków, przed ulewnymi deszczami, które mogą rozmywać środek, i czynić opryski nieskutecznymi. W takiej sytuacji ochrona kukurydzy jest mniej skuteczna. Warto pamiętać iż kukurydza sadzona jest w dość dużych odstępach co umożliwia wzrost chwastów. Kukurydza w początkowej fazie wzrasta powolnie, dlatego też chwasty mogą się szybciej rozwijać. Wszystko zależy od temperatury w okresie wiosennym. Ogólnie opryski powinny być stosowane wcześniej jeżeli temperatura jest wyższa. Wiele chwastów w początkowej fazie wzrostu przerasta kukurydze co jest bardzo niekorzystne.