1 listopada, 2020

Dsoi.pl

Biznes informacje

Studia doktoranckie ścieżka kariery naukowej

2 min read

Obecnie w Polsce działa bardzo wiele uczelni państwowych, jak i niepaństwowych. Maja one różną, często bardzo bogatą ofertę kierunków i specjalności.

Są uczelnie kształcące w kierunkach bardziej humanistycznych, jak i te o profilu technicznym. Uczelnie te oferują zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne. Na części kierunków dla zainteresowanych czekają nie tylko studia licencjackie, czy magisterskie, ale też studia doktoranckie. Na uczelniach tych można znaleźć zarówno kierunki dość popularne, jak i te bardziej unikatowe. Przy wyborze uczelni warto jednak patrzeć nie tylko na to jakie kierunki są oferowane. Warto tez zapoznać się z jakością kształcenia i możliwością rozwoju. Każdego roku wielu absolwentów opuszcza mury uczelni. Jedni, z różnym powodzeniem rozpoczynają karierę zawodową, ale są też tacy, którzy decydują się zostać na uczelni dalej zgłębiając wiedzę i rozpoczynając karierę naukową. Dla nich właśnie przeznaczone są studia doktoranckie, które mogą być prowadzone zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Chyba większość osób rozpoczyna je zaraz po studiach magisterskich, ale są też tacy, którzy decydują się podjąć studia doktoranckie nieco później, mając już za sobą pewne doświadczenie zawodowe. Studia takie polegają na poszerzaniu wiedzy z danej dziedziny oraz prowadzeniu własnych badań, które są elementem pracy doktorskiej. Jednak oprócz tego doktoranci prowadzą też zajęcia ze studentami studiów licencjackich i magisterskich. Studia doktoranckie są dla osób, które pasjonują się daną dziedziną i chcą w przyszłości prowadzić badania z nią związane oraz stale poszerzać swoją wiedzę. Bardzo ważne jest tez postawienie sobie już na początku studiów jasnych celów co do planowanych badań, tak aby zakończyć je w terminie i móc obronić pracę oraz otrzymać tytuł doktora będący przepustką do dalszej kariery naukowej na macierzystej lub na innej uczelni. Konieczne jest więc ogromne zainteresowanie daną dziedziną i samozaparcie w jej odkrywaniu.