18 czerwca, 2024

Dsoi.pl

Biznes informacje

Zasady korzystania z przejazdu po terenie należącym do innej osoby

2 min read

W przypadku kiedy kupujemy działkę bez drogi prowadzącej do drogi głównej, występuje prawo przejazdu i przechodu, zwane służebnością.

Możemy dzięki temu skorzystać z działki sąsiadującej, posiadającej połączenie z drogą dojazdową. Obowiązkiem właścicieli działek znajdujących się pomiędzy naszą działką a drogą jest obowiązek udzielenia nam przejazdu.

Zasady korzystania z przejazdu po terenie należącym do innej osoby

Kiedy występuje służebność przejazdu i przechodu

Dzieje się tak w przypadku nowych działek budowlanych, kiedy rozpoczynamy budowę, jednak nie są jeszcze wybudowane drogi dojazdowe przez miasto czy też gminę. W tym przypadku musimy ustalić z sąsiadem zasady korzystania, często jest to odpłatna umowa, którą możemy spisać u notariusza. Należy pamiętać, iż obowiązkiem naszego sąsiada będzie udzielenie nam przejazdu, najczęściej strony mogą dojść do porozumienia, ustalają odpowiednią kwotę czy też ogóle zasady korzystania z drogi. Należy pamiętać, iż sposób korzystania nie powinien być uciążliwy dla właściciela działki, przez którą przejeżdżamy, nie powinniśmy także korzystać z jej innych części, pozostawiać tam sprzętu budowlanego, materiałów budowlanych. Naszym obowiązkiem będzie także zadbanie o stanu drogi, przykładowo jej utwardzenie, zapewnienie ewentualnych odpływów przy rowach melioracyjnych.

Jednocześnie właściciel gruntu zobowiązanego służebnością powinien udostępnić przejazd, nie tarasować go, przykładowo stawiając ogrodzenie. Możemy ustalić z właścicielem działki wykonanie bramy, niekiedy możemy również podzielić się kosztami jej wykonania, założyć kłódkę. W przypadku służebności możemy podpisać umowę, która zadowoli obie strony, dzięki czemu zachowamy dobre stosunki sąsiedzkie.

Służebność to prawo przejazdu i przechodu, można zatem ustanowić także szerokość chodnika, przejścia pieszego. Najczęściej służebność będzie potrzebna do przejazdu autem, możemy ustalić także szerokość utwardzenia, tak aby mógł przejechać samochód ciężarowy w przypadku prowadzenia prac budowlanych.