19 września, 2021

Dsoi.pl

Biznes informacje

Represje wobec działaczy opozycyjnych

2 min read

Działacze opozycyjni w czasie PRL spotykali się z różnego rodzaju opresjami, władze komunistyczne zwalczały wszystkich przeciwników politycznych, często także dochodziło do aresztowań, niektórzy opozycjoniści trafiali do więzienia.

Represje tego rodzaju były widoczne zwłaszcza w okresie wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku. Wielu opozycjonistów zostało wówczas internowanych, wielu trafiło do więzienia, obecnie istnieją ustawy dzięki którym osoby represjonowane mogą starać się o odszkodowanie, w tych zadośćuczynienie za represje ze strony państwa komunistycznego.

Represje wobec działaczy opozycyjnych

Odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych

Oczywiście w przypadku śmierci osoby represjonowanej o odszkodowanie może ubiegać się rodzina, mogą to być małżonkowie, rodzeństwo, ale także dzieci osoby represjonowanej, dlatego też obecnie w sądach toczy się wiele spraw nawet z lat dość odległych. Warto pamiętać, iż represje rozpoczęły się już w roku 1944, kiedy to Związek Radziecki zaczął ustanawiać na terenie Polski własny rząd marionetkowy. Represje nasilały się do roku 1953 do śmierci Józefa Stalina, następnie odwilż nastąpiła dopiero w roku 1956, wiele wydarzeń z naszej historii powodowało różnego rodzaju strajki, wówczas opozycja walczyła o niepodległy kraj.

Naturalnie spotykało się to ze zdecydowaną odpowiedzią aparatu rządowego, służby bezpieczeństwa, oraz innych organów państwa, które wprowadzały represje wobec osób, które odważyły się wystąpić przeciwko komunistom. Dlatego też wiele osób może ubiegać się o odszkodowanie, czy też zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone przez aparat państwowy w latach od 1944-1989.

Oczywiście możliwe jest odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych, w przypadku, kiedy osoba represjonowana umrze, o odszkodowanie mogą ubiegać się dzieci. W tym wypadku warto także zwrócić się o pomoc do adwokata lub też kancelarii prawnej, która posiada doświadczenie w sprawach o odszkodowania za represje wobec osób będących w opozycji do władzy komunistycznej. Naturalnie w tym przypadku musi odbyć się rozprawa sądowa, która doprowadzi do kasacji poprzedniego wyroku, orzeczenia sądu komunistycznego, a następnie do Sądu Okręgowego składamy wniosek o odszkodowanie, zadośćuczynienie.