29 października, 2020

Dsoi.pl

Biznes informacje

Jak właściwie eliminować błędy w oprogramowaniu?

2 min read

Firmy tworzące oprogramowanie na zamówienie muszą prowadzić stały nadzór nad jakością tworzonego programu, dotyczy to oczywiście każdego aspektu pracy.

Często powstają oddzielne komórki zajmujące się testowaniem oprogramowania w firmach. Dział kontroli jakości koncentruje się na danych wejściowych i oczekiwanych danych wyjściowych, nie wiedząc, jak aplikacja działa wewnętrznie i jak te dane wejściowe są przetwarzane. Celem tego testu jest sprawdzenie funkcjonalności oprogramowania, upewniając się, że działa ono poprawnie i spełnia wymagania użytkowników. Ta metoda może być stosowana na dowolnym poziomie testowania, ale jest używana głównie do testowania akceptacji systemu i użytkownika. Należy także nadzorować prace pod względem technicyzm, przykładowo sprawdzana jest poprawność kodu, funkcji, czy całych modułów programu z punktu wodzenia programisty. W przeciwieństwie do testowania danych, ta metoda wymaga dogłębnej znajomości kodu, ponieważ pociąga za sobą testowanie pewnej strukturalnej części aplikacji. Dlatego generalnie programiści bezpośrednio zaangażowani w pisanie kodu są odpowiedzialni za tego rodzaju testy. Celem testów będzie poprawa bezpieczeństwa, sprawdzenie przepływu danych wejściowych oraz wyjściowych w aplikacji oraz poprawa projektu i użyteczności.

Ta metoda jest stosowana głównie na poziomie testów jednostkowych i integracyjnych.

Z pewnością testy mogą sprawdzać wiele różnych obszarów jednocześnie, tester ma częściową wiedzę na temat wewnętrznej struktury aplikacji i na podstawie tej wiedzy może projektować przypadki testowe. Ta metoda ma głównie zastosowanie do poziomu testowania integracji. Z pewności testy automatyczne pozwalają wyłapać wiele błędów, które można przeoczyć stosując metody manualne. Dzieję się to wówczas, kiedy chcemy sprawić wrażenie dużego obciążenia systemu, wówczas jeden czy też kilku użytkowników działających z różnych konsoli nie będzie w stanie obciążyć systemu. Dlatego stosowane są testy automatyczne.