20 czerwca, 2021

Dsoi.pl

Biznes informacje

Geodeci mogą pomagać przy różnych projektach zagospodarowania terenu

2 min read

Inżynieria geotechniczna to specjalizacja w zakresie inżynierii lądowej, która obejmuje badanie i zrozumienie, co znajduje się pod powierzchnią ziemi.

Inżynierowie geotechniczni określają wpływ, jakie formacje geologiczne mogą mieć na projekty budowlane. Wykorzystują zaawansowaną wiedzę o procesach naukowych i matematycznych do badania procesu formowania się ziemi pod i wokół budynków i konstrukcji mieszkalnych, handlowych lub przemysłowych. Umiejętności geodetów wykorzystywane są do wiercenia studni, budowy obiektów produkcyjnych i magazynowych, transportu produktów ropopochodnych oraz badania przepływu wód gruntowych. Cała budowa odbywa się w ziemi lub na ziemi, więc łatwo jest zobaczyć, jak geodezja odgrywa kluczową rolę we wszystkich projektach inżynierii lądowej. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych niezwykle ważne jest zbadanie terenu. Zaniechanie tego często miało negatywne i kosztowne konsekwencje dla projektów budowlanych. Połączenie doświadczenia geodetów w budownictwie i projektowaniu inżynierii lądowej umożliwia im bezpieczne badanie, pomiary i analizę miejsc oraz określenie ich obecnej i przyszłej stabilności. Projekty takie jak te zazwyczaj obejmują poważne zmiany w środowisku fizycznym i mogą obejmować drążenie tuneli i budowę głównych konstrukcji, takich jak budynki, mosty, drogi, tamy, pasy startowe na lotniskach i wieże.

Geodeci mogą być zatrudniani przez wiele różnych przedsiębiorstw, jak energetyczne, naftowe, wydobywcze, badawcze, firmy deweloperskie, wykonawcy robót budowlanych, firmy konsultingowe, czy zajmujące się poszukiwaniem, wydobyciem i transportem ropy i gazu.

Często potrzebna jest mapa do celów projektowych Zakopane to miejsce, w którym znajdziemy bez problemów takie usługi geodezyjne. Również osoby prywatne korzystają z usług geodetów przykładowo podczas określania granic swojej działki. Geodeci mogą również wykorzystać swoją wiedzę do podwójnego sprawdzenia planów projektowych i tworzenia planów pomiarowych zawierających wszystkie informacje wymagane do wytyczenia konstrukcji.